top of page

Wat betekent het als mijn hond snauwt of gromt tijdens het spel naar een andere hond?

Om hondentaal te verstaan moeten we kijken naar onze hond.


Hondentaal bestaat uit allerlei gedragingen, signalen en bewegingen.

Vaak denken we dat honden onderling elkaar straffen en corrigeren, bijvoorbeeld wanneer we een hond zien snauwen/grommen naar een andere hond wanneer het spel te ruw wordt.

Hier is echter geen sprake van corrigeren/straf. Het is verfijnde communicatie, het is gewoon praten.

Het is om elkaars grenzen te leren kennen en respecteren, sociale vaardigheden te ontwikkelen en een harmonie te creëren.

Wanneer dit echter herhaaldelijk gebeurt tijdens een interactie tussen honden is er iets waar ze last van hebben. Iets waar jouw hond of de andere niet goed mee kan omgaan. In dat geval haal je jouw hond best zo snel mogelijk uit de situatie.

Wanneer een hond tijdens spel te ruw doet met een andere hond zal daar heel vaak een reactie op volgen. Het is een aanwijzing voor de vaak jongere hond, om te leren hoe je het beste met een ander kan omgaan.

Zo leren honden sociale vaardigheden. Het is een belangrijk deel van hun sociale ontwikkeling.

Als je honden goed bestudeert, dan zie je dat volwassen stabiele honden altijd eerst een situatie probeert op te lossen door conflicten te vermijden en de situatie te kalmeren.

Dat doet een hond door zich om te draaien/af te wenden en alle aandacht weg te halen bij wat de opdringerige of onbeleefde hond doet. Zo wil hij duidelijk maken dat het gedrag niet gewenst is.

Wanneer deze strategie geen succes heeft, dan pas zal de hond met meer duidelijke signalen communiceren.

Kom onze puppylessen volgen om meer te leren over spelgedrag!

bottom of page