top of page

Corrigeren een 1ste menselijke reactie bij uitvalgedrag of grommen. Is dit wel verstandig?

Het is vaak onze eerste menselijke reactie als een hond uitvalt of gromt.


We vinden dit ongewenst gedrag die we onmiddellijk willen stoppen.

Het geven van een correctie is snel gegeven, maar echter zeer onverstandig en niet zelden verergeren de problemen juist hierdoor.

Het gebeurt echter nog steeds: een ruk aan de lijn, even in de nekvel pakken, een knietje/schopje geven, op de zij leggen, verbale correcties uitvoeren…


Deze handelingen verergeren echter vaak het probleem en een dergelijke omgang met je hond is vaak een grote bedreiging voor zijn welzijn.

Wat zijn de risico’s als je je hond corrigeert?

  • Gedrag dat je ziet is een gevolg van iets dat binnen jouw hond gebeurt. Het is een uiting van een dieperliggende oorzaak. Het gaat om emoties zoals frustratie of angst.


Vaak is de kans groot dat je hond angstig is en zich bedreigt voelt als hij al blaffend en grommend door de straten heen dendert. Het is zijn overlevingsstrategie geworden.

Als je dit gedrag niet herkent en je je hond corrigeert doe je aan symptoombestrijding maar je neemt de oorzaak zelf niet weg. Diep vanbinnen blijft je hond zich echter onveilig en bedreigd voelen.

  • Associatie.

Op het moment dat je hond ergens tegen blaft is zijn aandacht bij die prikkel. Zijn focus ligt volledig bij die bedreiging. Als je je hond op dat moment corrigeert, is de kans heel groot dat hij die correctie linkt aan de prikkel waar hij op dat moment mee bezig is. Of anders gezegd. De prikkel wordt nog akeliger in de beleving van jouw hond. Hij krijgt dus een zeer negatieve associatie bij het zien van de prikkel.


vb. man met kind komt op je hond af → jouw hond voelt zich bedreigd en blaft en gromt → je geeft een ruk aan je leiband → jouw hond kan dit associëren met het kind die op hem afkomt en zal misschien een volgende keer sneller zijn in zijn reactie en uitvallen naar het kind

  • Stress-niveau van je hond stijgt.

Hierdoor kan hij niet goed leren. Er vormt zich als het ware een blokkade in zijn hersenen waardoor hij op overlevingsstand gaat. Daarom is het belangrijk dat je eerst zorgt dat de stress omlaag gaat bij het werken aan een gedragsprobleem. Pas dan staat hij terug open voor nieuwe leerervaringen.

  • Vertrouwen in jouw als geleider loopt een flinke deuk op.

Als geleider hoor je immers zijn veilige haven te zijn. Door hem te corrigeren en intimideren gaat zijn vertrouwen in jou naar beneden gezien jij hem die nare correcties toebrengt. Zo leert hij niet op jou te vertrouwen als hij het moeilijk heeft. De basis voor een fijne relatie met je hond dient immers gebaseerd te zijn op wederzijds vertrouwen en een gevoel van veiligheid.

  • Kans op omgerichte agressie. De kans bestaat dat hij als antwoord op jouw correcties zijn agressie op jou kan afreageren. Straf versterkt agressie.

bottom of page